Školení a semináře

Potřebujete poradit s dresscodem Vaší společnosti?

Vyškolit Váš management i zaměstnance v problematice stylu a kultury odívání?

Rádi Vám v tom aktivně pomůžeme a výsledek "ušijeme na míru" právě Vašeho subjektu.

Volíme při tom rozdílný přístup, jedná-li se o finančníky, obchodníky, politiky nebo naopak představitele méně konzervativních profesí. Jedná-li se o ženy či muže. Vedoucí pracovníci by se na základě provedeného školení měli v dané problematice orientovat kompletně.

Na základě diskuze se zadavatelem zjistíme, co by mělo být cílem. Zapůsobit na klienta, na kolektiv? Oblékat se reprezentativně vůči podřízeným?

Program a styl volíme též s přihlédnutím na pozici školené skupiny. Jedná-li se o střední management či obchodníky. Jednají-li více s koncovými uživateli, nebo naopak řídí jen svoji obchodní skupinu. Bude-li školenou osobou politik, vrcholový manažer nebo třeba právník.

Považujeme za velmi důležité znát od zadavatele i slabiny školené skupiny. Náš zkušený školitel pak elegantně vyřeší i problémy např. s osobní hygienou či nevhodným oblékáním. Tyto výtky je nadřízenému často trapné vůbec vyslovit. Školitel šikovně zahrne konkrétní případy do obecného výkladu. Tak, aby si konkrétní zaměstnanec měl šanci uvědomit, že se týkají právě jeho. Aby dostal šanci nedostatky odstranit a nemusel se cítit trapně.

Naše semináře tematicky obsahují především odívání v obchodním styku.  Radíme s odíváním, jak při běžných, tak mimořádných pracovních příležitostech. Co a jak obléci na pracovní neformální akce, večírky, plesy a další společenské události. Vzhledem ke komplexnosti dané problematiky učíme posluchače též, jak oblečení nakupovat, správně s ním zacházet a pečovat o ně. Seznamujeme zákazníky se základy vizážistiky a s principy společenského chování.  

Nesmírně důležitou součástí semináře je motivační část. Vysvětlujeme posluchačům logické důvody, proč  je nutné na co dbát, z jakých důvodů a jaký to bude mít pro firmu a i pro ně přínos.  

V rámci školení můžeme též v dohodě s vedením společnosti nastavit firemní dress code, včetně písemného výstupu ve formě pravidel. Jeho dodržování bez problémů zkontrolujeme firemním auditem - neohlášenou kontrolou s výslednou zprávou.

Princip našich seminářů je založen na velmi osobním pečlivém přístupu. Na vtipné, odlehčené formě, využívající např. velkého množství obrázků i prostoru k diskuzi. Cílem je především to, aby se posluchači s probíranými poznatky maximálně ztotožnili.  Aby získali pocit, že jsou "spoluautory" tohoto nového firemního dresscodu,a tím jednodušeji jej přijali za svůj.